PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
MON ESPACE

OPENBAAR ONDERZOEK:
De actieprogramma's voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak (PARIS 2022-2027)

voor elk van de deelstroomgebieden in Wallonië behalve die van de Vesder

VAN 15 SEPTEMBER 2022 TOT 31 OKTOBER 2022

WAAROM DEZE RAADPLEGING?

Op 15 december 2018 zijn nieuwe decretale bepalingen van het Waterwetboek in werking getreden. Het doel is de omkadering van het geïntegreerde, evenwichtige en duurzame beheer van de Waalse waterlopen, en de inachtneming van de hydraulische, ecologische, economische en socioculturele functies ervan.

In dit verband werden de beheerders van de openbare waterlopen verzocht om voor de allereerste keer een actieprogramma voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak (PARIS) uit te werken voor elk van de 15 Waalse deelstroomgebieden voor de periode 2022-2027: de PARIS 2022-2027.

De doelstellingen en de periodiciteit van de PARIS zijn in overeenstemming met:

  • de stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP), die streven naar een goede ecologische toestand van de watervoorraden;
  • de Overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP).

Coördinatie tussen beheerders, overleg met andere actoren (Riviercontracten, het departement Natuur en Bos van de Waalse Overheidsdienst (SPW)) en transversaliteit staan centraal bij de ontwikkeling van de PARIS.

UW MENING IS BELANGRIJK VOOR ONS!

Of u nu in de buurt woont van een openbare waterloop, een of andere functie (op hydraulisch, ecologisch, economisch, sociocultureel vlak) van een waterloop geniet, of gewoon geïnteresseerd bent in het beheer, het behoud of ook het herstel ervan, wij zijn benieuwd naar uw mening!

U kan de PARIS 2022-2027 online raadplegen.

Een milieueffectrapport (MER) van deze PARIS 2022-2027-projecten en de niet-technische samenvatting daarvan geven een beter inzicht in hun reikwijdte en interacties met andere plannen en programma's.

Om de aanpak te populariseren en een eerste analyse van de actieprogramma's te geven, geven we u hierbij ook een link naar twee populairwetenschappelijke artikelen die zijn gepubliceerd in het tijdschrift Forêt-Nature:

WANNEER EN HOE KAN U REAGEREN?

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 september 2022 tot 31 oktober 2022.

Opmerkingen over de Actieprogramma's voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak 2022-2027 kunnen in die periode worden doorgegeven via het onlineformulier.

Schriftelijke of mondelinge opmerkingen

Het is ook mogelijk uw opmerkingen schriftelijk, per e-mail of per post aan de Waalse Overheidsdienst toe te zenden.    

Eventuele mondelinge opmerkingen kunnen ook door uw gemeentebestuur worden ingewonnen volgens zijn eigen procedures.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Zodra het onderzoek is afgesloten, zullen de actieprogramma's voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak 2022-2027 worden herzien, rekening houdend met de tijdens het openbaar onderzoek ontvangen opmerkingen en commentaren. De afgeronde PARIS 2022-2027 zullen vervolgens ter definitieve goedkeuring aan de Waalse regering worden voorgelegd.

Informatie over de gevalideerde documenten zal te gepasten tijde beschikbaar zijn in deze rubriek.

  PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER  | 
PLAINTE