PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
MON ESPACE

OPENBAAR ONDERZOEK:
De actieprogramma's voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak (PARIS 2022-2027)

voor elk van de deelstroomgebieden in Wallonië behalve die van de Vesder

VAN 15 SEPTEMBER 2022 TOT 31 OKTOBER 2022

Heeft u een vraag of wenst u meer uitleg over het openbaar onderzoek? Neem contact op met uw gemeente die een contactpersoon heeft aangewezen om uw vragen te beantwoorden.

Dit openbaar onderzoek is een initiatief van de:

Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (SPW ARNE)
Directie van de onbevaarbare waterlopen
Avenue Prince de Liège, 7 – 5100 Jambes

enquetepublique.paris@spw.wallonie.be

  PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER  | 
PLAINTE