PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
MON ESPACE

OPENBAAR ONDERZOEK:
Waalse 360° biodiversiteitsstrategie

VAN 3 JULI TOT 2 OKTOBER 2023

Waarom deze raadpleging?

In haar Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024 heeft de Waalse regering zich ertoe verbonden om "een 360° biodiversiteitsstrategie voor Wallonië te implementeren, in het bijzonder gebaseerd op de resultaten van de Biodiversiteitsworkshops. Deze strategie zal ambitieuze doelen vastleggen voor de legislatuur en, meer in het algemeen, voor het decennium 2020-2030. Het zal alle Waalse belanghebbenden betrekken bij de implementatie ervan, zowel op gewestelijk als op lokaal niveau, in de verschillende menselijke activiteiten. Bovendien zal het Waalse beleid deel uitmaken van de nationale biodiversiteitsstrategie voor 2020, die moet worden herzien en versterkt door doelstellingen voor 2030 vast te leggen".

De 360° Biodiversiteitsstrategie omvat een aantal strategische en operationele doelstellingen:

1) Biodiversiteit in stand houden en aangetaste soortenpopulaties en natuurlijke habitats herstellen; 

2) Biodiversiteit integreren in ontwikkelingsstrategieën en economische activiteiten  en een duurzaam gebruik van de biodiversiteit bevorderen;

3) Biodiversiteit promoten en alle spelers in de samenleving mobiliseren om dit te ondersteunen;

4) Initiatieven op lokaal niveau uitrollen en hun bereik internationaal uitbreiden;

5) Biodiversiteit begrijpen en activiteiten op het terrein omkaderen.

Aangezien deze Strategie deel uitmaakt van de plannen en programma's die een merkbaar effect op het milieu kunnen hebben, is ze onderworpen aan een beoordeling in de vorm van een milieueffectrapport. De Biodiversiteitsstrategie vloeit voort uit de implementatie van de Milieuwet (artikel D31), die de ontwikkeling van een sectoraal programma omvat. Artikel D46 voorziet vervolgens in een sectoraal programma daat specifiek gericht is op natuurbescherming.

Overeenkomstig de wetgeving (artikels 52 tot 61 van Boek 1 van de Waalse Milieuwet) worden de Waalse 360° Biodiversiteitsstrategie en het Milieueffectenrapport voor advies onderworpen aan een openbaar onderzoek bij de 262 Waalse gemeenten.

Uw mening is belangrijk voor ons

U krijgt de kans om uw mening te geven over het ontwerp van de 360° Biodiversiteitsstrategie en zo deel te nemen aan het evaluatieproces. 

Geef uw mening over de verschillende doelstellingen van deze strategie en de uitvoering ervan, zodat dit programma de achteruitgang van de biodiversiteit tegen 2030 een halt kan toeroepen.

Wilt u uw mening delen?

Vul de online vragenlijst in

Overeenkomstig art. D.29-13. § 2 van Boek I van de Waalse Milieuwet, wordt het openbaar onderzoek opgeschort tussen 16 juli en 15 augustus. De documenten zijn nog steeds beschikbaar voor raadpleging, maar het reactieformulier zal pas na deze datum toegankelijk zijn.

Hoe deelnemen aan de raadpleging?

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 3 JULI TOT 2 OKTOBER 2023 en zal worden opgeschort van 16 juli tot 15 augustus, overeenkomstig de wetgeving (Artikel D.29-13 van Boek I van de Milieuwet).

Er is een online vragenlijst ontworpen om het voor iedereen gemakkelijk te maken zijn of haar mening en opmerkingen in te sturen over de werklijnen die in de strategie worden voorgesteld.

De documenten die ter raadpleging zijn ingediend, zijn beschikbaar op het tabblad "Bronnen". 

Hebt u een mening of opmerkingen die u wilt delen? Vul de online vragenlijst in vóór middernacht op 2 oktober 2023.

Het is ook mogelijk om de documenten te raadplegen en de vragenlijst in te vullen in uw gemeente.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Zodra het onderzoek is afgerond, zal de 360° Biodiversiteitsstrategie worden herzien, rekening houdend met de opmerkingen en commentaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ontvangen. De voltooide 360° Biodiversiteitsstrategie zal dan worden doorgestuurd naar de Waalse regering, die ze zal kunnen goedkeuren en implementeren.

Informatie over de gevalideerde documenten zal te gepasten tijde beschikbaar zijn op de website Ateliers de la Biodiversité | Stratégies Biodiversité | Agir | La biodiversité en Wallonie.

  PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER  | 
PLAINTE